UTC :
จังหวัดสงขลา

Day hot with isolated thundershowers.
Easterly winds 15-30 km./hr.
Wave height about 1 meter.

Maximum temperature 36 °C.
Minimum temperature 24 °C.


เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาและเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลา
ศอ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
Post Date: 21 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียน เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 13 มีนาคม 2562
ศอ.ศึกษาดูงาน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Post Date: 10 มีนาคม 2562
ศอ.ร่วมประสานงานกับเครือข่ายหมู่เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
Post Date: 10 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียน เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาหาดใหญ่พิทยาคม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 2 มีนาคม 2562
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงาน "จุลสมัยวิชาการฯ "
Post Date: 28 กุมภาพันธ์ 2562
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต”
Post Date: 26 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครูและนักเรียน เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 22 กุมภาพันธ์ 2562
ศอ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
Post Date: 24 กุมภาพันธ์ 2562
ศอ.ประสานงานเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายท่าหิน
Post Date: 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระชัย อุปลา ผอ.สท.และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย "อุตุ-ท่าหิน" ณ ชุมชน โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 paypaldev.com All rights reserved.