ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ส่วนมากบริเวณอำเภอสะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 27 °ซ.


เกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาและเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลา
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา
“ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต” 
ณ ซี.เค.รีสอร์ท อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวรายงาน และ
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาเกมยิงปลาสุดมันส์ | เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง | เทคนิคยิงปลาสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนังที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" จำนวน 168 คน หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่จังหวัด ลงพื้นที่พบประชาชนในบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตรายการให้ตรงความต้องการของผู้รับฟังให้มากที่สุด


Post Date: : 26 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 paypaldev.com All rights reserved.